Home    News     States     Investment     Tourism     Sport    Entertainm.    Radio & Tv     About us     Contact      Links     Archives
admin@hebrezema.info
1
    HEBREZEMA.INFO
    INDEPENDENT NEWS & MEDIA
    DESIGNED BY ZEWDU TEKLU
    © COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED 2007.
ከሁለቱ  አሸባሪዎች መካከል አንደኛው ወገቡ ላይ የታጠቀና ለአጥፍቶ ጠፊ ተግባር የተዘጋጀ መሆኑን  የሚያሳይ ነው ።

ሌላኛው  አሸባሪ በሻንጣ ፈንጂ  የያዘ ሲሆን ፥ የፈነዳውም ፈንጂ በሻንጣው ውስጥ የነበረ መሆኑን ነው ጀነራል አሰፋ ያስረዱት ።

ለአጥፍቶ  ጠፊ ተግባር  ሲዘጋጅ የነበረው ግለሰብ የታጠቀው ፈንጂ  ግን  እንዳልፈነዳ አመልክተዋል ።

አሸባሪዎቹ በአጠቃላይ  ሶስት ፈንጂዎችንም ይዘው ነበር ።

አሸባሪዎቹ ህዝብ ባለበት ስፍራ አደጋ ለማድረስ ተከራይተው በነበሩበት ቤት ውስጥ ሲዘጋጁ ፍንዳታው ደርሷል ብሎ ፖሊስ
እንደሚጠረጥር ነው የጠቆሙት ።

ከአሸባሪዎቹ  ጋር ፖሊስ የእጅ ቦምቦችንና ሽጉጥ ከነጥይቱ  አግኝቷል ።ከዚህ የምንማረው  

ጀነራል አሰፋ አብዩ እንደሚሉት ሶማሊያውያን አሸባሪዎቹ  ቤቱን ከተከራዩ ከ22  እስከ 23 ቀን ይሆናቸዋል ።

እስከ  ስድስት የሚደርሱ  ቤቶችን በከተማዋ  የሚያከራዩት የቤቱ ባለቤቶች  ስለነዚህ  ግለሰቦች ስምን ጨምሮ  ማንነታቸውን  
እንደማያውቁ ነው የተደረሰበት ።

በመሆኑም ህብረተሰቡ ቤቱንም ሆነ  መኪናውን ሲያከራይ ስለተከራዩ ማንነት በቂ  እውቀት ይዞ ፥  መታወቂያና ፓስፖርት ተመልክቶ  
መሆን  እንዳለበት ነው ያሳሰቡት ።

የሚያገኛቸውን መረጃዎች በአቅራቢያው ለሚገኝ የፖሊስ  ተቋም  መስጠት  ግዴታው መሆኑን በመረዳትም ፥  ሽብርተኝነተን ከፖሊስ ጎን  
ሆኖ  እንዲከላከል ጥሪ አቀርበዋል ።ተያያዥ ዜና

በአዲስ አበባ የፈንጂ ፍንዳታ ደረሰ
የትናንቱን የአዲስ አበባ የፈንጂ ፍንዳታ ያደረሱት ሁለት ሶማሊያውያን አሸባሪዎች
መሆናቸውን ፖሊስ ገለፀ
አዲስ አበባ ፣ ጥቅምት 4 ፣ 2006 (ኤፍ ቢ ሲ)
የትናንቱን የአዲስ አበባ የፈንጂ ፍንዳታ ያደረሱት ሁለት
ሶማሊያውያን አሸባሪዎች መሆናቸውን ፖሊስ ገለፀ

አዲስ አበባ ፣ ጥቅምት 4 ፣ 2006 (ኤፍ ቢ ሲ) ትናንት በአዲስ
አበባ  ቦሌ  ክፍለ ከተማ  የደረሰው የፈንጂ ፍንዳታ በሁለት
ሶማሊያውያን  አሸባሪዎች የተፈፀመ መሆኑን የኢትዮጵያ  
ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለፀ ።

የኢትዮጵያ  ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አሰፋ አብዩ ለፋና
ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳስረዱት ፥ በክፍለ  ከተማው
ወረዳ 01 ቀበሌ 01 በተለምዶ ሩዋንዳ ተብሎ በሚጠራው አከባቢ  
በአንድ የመኖሪያ ቤት  ውስጥ ነው ፍንዳታው የደረሰው ።

ፖሊስ ፍንዳታው ፈንጂ መሆኑንና ፥  በጥቅም ላይ የዋለው ቲ ኤም
ቲ የተባለ  የፈንጂ ዓይነት መሆኑን እንደደረሰበት  ገልፀዋል ።

ፍንዳታውንም  ሁለት  ሶማሊያውያን ማቀነባበራቸውን ፖሊስ
እንዳረጋገጠና  ግለሰቦቹ የአሸባሪ ቡድኑ አልሸባብ አባል
መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች እንዳሉም ነው ጀነራል አሰፋ
አብዩ ያስረዱት ።