News                                                                                                                Analysis & Articles                                 
admin@hebrezema.info
1
1
    Home             News          States         Investment   Tourism         Sport          Entertainm.      Radio & Tv     About us        Contact      Links                  Archives
    HEBREZEMA.INFO
    INDEPENDENT NEWS & MEDIA
    DESIGNED BY ZEWDU TEKLU
    © COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED 2007.
1
States
Investment
Tourism
Sport
Entertainm.
About us
Contact  
Links
Last updated: April 02, 2021, 19:49 GMT

Coronavirus Cases:
130,658,920
Deaths:
2,845,943
Recovered:
105,179,626
1
COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC
admin@hebrezema.info
1
Spokesperson of The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, Ambassador
Dina Mufti, has presented today the Ministry’s biweekly press briefing
focusing on various Diplomatic activities of the Ministry, the recently
concluded 34th Ordinary Session of the Assembly of the African Union and
the 38th AU Executive council meeting, Various engagements by the
Ministry and relevant bodies regarding the Humanitarian and
rehabilitation/rebuilding efforts in Tigray, including major activities related to
Economic Diplomacy, citizen-centered diplomatic activities and capacity
building of staffers.

Click here to Read More
amb-dina-mufti-delivers-fortnight-press-briefinghiopian
Ambassadors Conference to be Held Next Week
February 9, 2021  Helen Tadesse waltainfo.com
Dr Alii Birraa Irraa
Maal Baranna?
Taye Dendea Aredo
Dheengadda Jila guddaa oolle! Jila kabaja Dr Alii Birraa! Qalbi qabeessi
waan baayyee jila sana irraa hubata! Jireenyi kabajamoo Dr Alii mataa
isaattuu barnoota.
1. Qajeeltoo fi kutannoo qabaannaan gufuu hunda ceetee tulluu taata! Nama
1950-oota keessa Alii xiqqaa turetu hardha akka bakkalcha barii ifee
addunya torban irraa muldhata!
2. Yaada moo'ataa qabaannaan adiif gurraachatu si jaalata! Kabajamoo Dr
Aliin bareedina, jaalala, araara, dhiifama, tokkummaa, seenaa, aadaa,
barnoota, bilisummaa, obbolommaa fi wal-qixxummaa waan leelliseef
addunyaa hundi dinqisiifata!
3. Yoo sabaaf of kennite ashaaraa waaru dhalootaaf teechifta! Walleelee Dr
Alii kanneen akka Asaabala hoo, Rabbi moo Namumaa, Barnoota..ammas
barnoota, Afaan Oromoo, Bareeda addunyaa, Ispoortii ..Ispoortii, A.B jennee
kaanaa fi kkf dhaloota dhufaa darbaatu ittiin jiraata!
4. Yoo ogummaa keetti fuulleffatte sabaaf mallattoo taata! Wallee Dr Alii
keessaan urgaa, duudhaa fi safuu Oromoo qulqulluu ganamaa santu
muldhata! Kabajamoo Dr Aliin maqaa fi kabaja Oromoo qabatee addunyaa
gubbaa marfata!

5. Gaafa fayyaalummaan biyyaaf waa gumaatte deebitee gumaata dachaa
kumaatama argatta! Dhugaan kun Kabajaan dheengadda Dr Aliif kenname
irraa muldhata! Xiqqaa-guddaa, dhiiraa-dubartii, beekaa-waallaa,
mootummaa-mormituu fi saba hundatu Dr Alii galateeffata!

Yoo carroomte ammoo jijjiirama wareegama keetiin dhufe agarta. Ganna sadi
dura aangawaan nama Oromoof dubbatu kabajuun hafee dubbisuuyyuu ni
sodaata! Hardha garuu angafoota  akka Leencoo Lataa, Galaasaa Dilboo,
Leencoo Baatii, Dr Diimaa Nagawoo fi Dr Alii Birraa dirree bilisoomte irratti
jeneraalota jajjaboo  fi hooggansa mootummaa waliin argatta! Milkiin kana
caale hin jiru!
Learn Basic Afan Oromo and Qube online for
free!
Joine the group today!

Bilisee sabaa is an Oromo young Lady who
lives in Canada, She is extremely
understanding and helpful and creates a very
comforting environment to speak in.

Bilisee Sabaa speaks Afan Oromo Amharic
and English
She is ready to teach you two days a week
If you would like to take this opportunity,
Click           
Bilisee Sabaa and send a
message through her Facebook.
Join the Group Now and Enjoy the Course.
Adwa Victory Source of Inspiration for Freedom, Best
Example to Bring Unity in Africa: Scholar
Professor Mammo Muchie
February 15/2021
Athlete Derartu Honored With National Medal
Mar 28, 2021
Athlete Derartu Tulu has been honored with a national medal in appreciation
for her outstanding success in athletics and other fields.

Athlete Derartu was awarded a 350-gram national honor of gold medal,
2021 Lexus V8 car and other prizes in a ceremony held in Addis Ababa this
afternoon.

AdanechAbiebie, Deputy Mayor of Addis Ababa city on the occasion said
the city administration has decided to name the Ayat Square after the
legendary athlete Derartu.

The city administration has allocated 2 million birr to develop the square, the
Deputy Mayor said.

Shimeles Abdisa, Chief Administrator of the Oromia regional state, said the
largest square in the city of Adama and  the Sululta Academy were named
after her.

The regional state also awarded her 5 million birr.

Athlete Derartu is the first Ethiopian woman and the first black African
woman to win an Olympic gold medal, which she won in the 10,000m event
at the 1992 Barcelona Olympic Games.