1
States
Investment
Tourism
Sport
Entertainm.
Radio & Tv  
About us
Contact  
Links
Archives  
    Home             News          States         Investment   Tourism         Sport          Entertainm.      Radio & Tv     About us        Contact      Links                  Archives
    HEBREZEMA.INFO
    INDEPENDENT NEWS & MEDIA
    DESIGNED BY ZEWDU TEKLU
    © COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED 2007.
1
admin@hebrezema.info
Barnoota afaan Oromoo Online barachuu warra feetaniif carraan jira. Bilisee
Sabaa shamarree Oromoo biyya Canada  jiraattuu dha.Fedhii tola
ooltummaa qubee barsiisuu fi warreen qubee sirreessanii  katabuun rakkisu ,
hir’ina qubee malee katabuuf torbaanitti guyyaa lama barsiisuuf qophiidha.
Warreen Afaan Oromoo hin beekiin fi kanneen barachuu barbaadan illee
barsiisuu fedhii qabdi.

Gama  Facebooktiin             
Bilisee Sabaa qunnamuun Garee barnoota
kanaaf qophaahetti dabalamuun barnoota eegaluu dandeessu.!

Itti dhiyaadhaa!

Learn Basic Afan Oromo and Qube online for free!
Joine the group today!

Bilisee sabaa is an Oromo young Lady who lives in Canada, She is
extremely understanding and helpful and creates a very comforting
environment to speak in.

Bilisee Sabaa speaks Afan Oromo Amharic and English
She is ready to teach you two days a week
If you would like to take this opportunity, Click
Bilisee Sabaa and send
a message through her Facebook.
Join the Group Now and Enjoy the Course.